Wi-fi opkald

Få markant bedre lydkvalitet, når du taler via dit wi-fi Internet i stedet for via mobilnettet.

VoWifi - opkald over Wifi
KOMMER SNART – Hvis du vil kontaktes af os, når det er lanceret så kan du sende os din info på dandial@dandial.dk og vi vil underrette dig så snart vi har godt nyt

Nu er det snart muligt at tale via din Internetforbindelse i stedet for via mobilnettet. Det er især en fordel de steder, hvor den indendørs mobildækning er forringet f.eks. pga. kælderetager, beton, isolering, stålkonstruktioner eller energibesparende vinduer. I mange tilfælde vil du opleve en markant bedre lydkvalitet, når du taler via wi-fi.

For at benytte wi-fi opkald skal du have en stabil Internetforbindelse og din mobil skal understøtte wi-fi opkald. Endelig skal du slå wi-fi til i mobiltelefonens menu.

Når du har aktiveret wi-fi opkald, vil mobilen automatisk benytte det net, der er bedst. Er wi-fi det bedste netværk, vælger mobilen det. Selvfølgelig forudsat, at mobilen kender netværket.

Der er tovejs handover mellem wi-fi og 4G (VoLTE). Hvis du bevæger dig ud af dækningsområdet, vil en igangværende samtale bestå, hvis der er 4G dækning i området.

Tilsvarende vil en 4G samtale ”skifte” (handover) over til wifi, når du bevæger dig ind i wifi’ens dækningsområde, hvis wifi netværket er kraftigere end 4G nettet.

Er der udelukkende 2G eller 3G vil samtalen blive afbrudt, når du forlader wi-fi dækningen. Hvis du skifter fra et wi-fi til et andet wi-fi, vil en igangværende samtale også blive afbrudt. Læs mere om handover her.

Har du et fri tale abonnement er wi-fi opkald inkluderet i abonnementet. Betaler du efter forbrug, koster et wi-fi opkald det samme som et almindeligt mobilopkald.

Porte i dit netværksudstyr, der benyttes til wi-fi calling

Man bruger UDP her til dobbelt indpakning for at kunne lave NAT traversal for IPSEC der bruger protocol 50 og 51

Ipsec protokol 50 og 51 (50 til encapsulation og 51 til authentification )

På nogle routere skal man tillade IPSec Pass-through for at man kan benytte sit WiFi til at føre WiFi-opkald på.


Wi-fi opkald kan ikke benyttes i udlandet.

Hvis du vil kontaktes af os, når wi-fi opkald er lanceret, så sende os dine info på dandial@dandial.dk og vi vil underrette dig, så snart vi har godt nyt!