EU Roaming

EU roaming

EU roaming eller telefoniforbrug i EU (inkl. Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein) afregnes som hovedregel på samme måde og til samme priser, som hvis forbruget var foretaget i Danmark.

Tale, SMS og MMS

Hvis du har talepakke eller SMS/MMS-pakke på dit abonnement, vil pakkerne kunne anvendes i EU på lige vilkår, som hvis forbruget var foretaget i Danmark.

Har du forbrugsafregnet tale og SMS/MMS i stedet for pakker, afregnes forbrug foretaget i EU til samme priser som i Danmark.

Du betaler ikke for at modtage opkald og MMS fra Danmark, når du er i EU. Du betaler heller ikke for at modtage SMS, uanset hvor i verden du befinder dig.

Data

Mobildata anvendt i EU afregnes i princippet på tilsvarende vis som i Danmark. Har du en dansk datapakke, vil mobildata brugt i EU blive fratrukket din disponible datapakke på tilsvarende vis, som hvis dataforbruget var anvendt i Danmark. Har du ikke en dansk datapakke, er det ikke muligt at benytte i EU roaming.

I forbindelse med dataforbrug i EU gælder særlige fair-use regler. Om hele din datapakke kan forbruges i EU uden merbetaling, beregnes ud fra din aktuelle abonnementspris samt størrelsen af din datapakke. Ring 70122212, hvis du vil vide præcist hvor meget data, du har til rådighed i EU.

Når 80% af den disponible EU-datamængde er brugt, vil du modtage en service-SMS. Når 100% af den disponible datamængde i EU er brugt, vil du modtage endnu en SMS med meddelelse om, at din disponible EU-data er opbrugt. Samtidig får du oplyst prisen på køb af yderligere EU-data.

Her kan du se en samlet oversigt over de lande, der er omfattet af EU roaming reglerne:

Belgien, Bulgarien, Cypern (Græsk), Estland, England, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nordirland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Skotland, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Wales og Østrig .