FAQ – Udland

Her kan du finde svar og hjælp til spørgsmål vedrørende regler for brug af din mobiltelefon i udlandet. Læs om de nye roaming regler i EU.

Spørgsmål og svar omkring telefoni til og i udlandet

Kan mit abonnement bruges i udlandet?

Som hovedregel kan dit abonnement benyttes i udlandet hos de udenlandske teleudbydere, som DanDials leverandør TDC har indgået aftaler med. Der kan være enkelte lande, hvor TDC ikke har nogen roamingaftale.


Er der nogle abonnementer, jeg ikke kan benytte i udlandet?

Ja, ”Only DK” abonnementer og datadelingskort kan ikke benyttes i udlandet.


Kan vi spærre for roaming på valgte numre?

Ja, jeres administrator kan vælge at at få spærret for roaming på firmaets numre. Kontakt os på 70122212 eller på dandial@dandial.dk


Jeg har et abonnement som kan benyttes til roaming, men kan alligevel ikke komme på det udenlandske netværk?

Tjek først og fremmest om dataoaming er slået til på din mobil, og om flyfunktion er slået fra. Hvis ja, så prøv at genstarte mobilen. Virker det stadig ikke, så undersøg om du manuelt kan skifte til et andet netværk i det pågældende udland. Virker det ikke, så kontakt os på 70122212 eller dandial@dandial.dk


Hvordan er det de nye EU roaming regler er for tale og SMS/MMS?

Forbruget i EU (inkl. Norge, Island, Schweiz, Grøland, Færøerne og Lichtenstein) afregnes på samme måde, som hvis forbruget var sket i Danmark. Hvis du har talepakke på dit abonnement, vil den kunne anvendes i EU på lige vilkår, som hvis opkaldene var foretaget i Danmark.

Hvis du har forbrugsafregnet tale i stedet for en talepakke, afregnes forbrug i EU til samme priser som i Danmark.

Det samme er tilfældet med afsendte SMS og MMS. Du betaler ikke for at modtage opkald fra Danmark i EU, ligesom du heller ikke betaler for at modtage SMS og MMS fra Danmark.


Hvordan er de nye EU roaming regler for dataforbrug?

Mobildata anvendt i EU afregnes i princippet på tilsvarende vis som i Danmark. Har  slutbrugeren en datapakke, vil mobildata brugt i EU blive fratrukket slutbrugerens disponible datapakke på tilsvarende vis, som hvis dataforbruget var anvendt i Danmark. Har brugeren ikke en dansk datapakke, er det ikke muligt at benytte dataroaming i EU og øvrige lande.

I forbindelse med mobildataforbrug i EU er der dog visse fair-use regler. Om hele slutbrugerens datapakke kan forbruges i EU uden merbetaling, beregnes ud fra brugerens aktuelle abonnementspris samt størrelsen af datapakken. Læs mere her


Hvordan ved jeg, hvor meget data jeg kan bruge i EU landene?

Du kan kontakte os på 70122212 eller på dandial@dandial.dk og få det oplyst. Du modtager desuden en service SMS, når du har brugt 80% af den gratis EU data og igen, når du har brugt 100% EU-data. Din telefoni administrator kan kontakte os, hvis du har behov for mere data.


Hvilke lande er i EU ordningen?

Belgien, Bulgarien, Cypern (Græsk), Estland, England, Finland, Frankrig, Færøerne, Grækenland, Grønland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nordirland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Skotland, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Wales og Østrig .


Gælder kald og SMS/MMS fra Danmark til udlandet også under EU roaming reglerne?

Nej, opkald, SMS og MMS fra Danmark til EU er ikke omfattet af de nye EU Roaming regler. Disse afregnes som hidtil.

Hvad med EU-roaming, når vi besøger UK efter 31. januar

Som bekendt udtræder Storbritannien af EU den 31-01-2020. Det forlyder i den britiske presse, at der vil være en overgangsperiode til udgangen af 2020, hvor man stadig ”roam like home”, når man bruger sin danske mobiltelefon i UK. Vi har ikke modtaget officiel information fra Energistyrelsen, men holder øje med situationen og holder jer opdateret. Men indtil videre kan du altså bruge din mobil i UK som hidtil.?


Kan vi få billige takster til udlandet fra Danmark?

Ja, kontakt os på 70122212 eller dandial@dandial.dk og hør nærmere.